Annual Report 2017-2018 / Adroddiad Blynyddol

We’ve had another fantastic year delivering change for women in Wales.

We couldn’t have done it without you, so huge thanks!

Please see our Impact Report 2016-2018, which covers what we’ve been up to and achieved over the past 18 months or so.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rydym wedi cael blwyddyn anhygoel arall yn darparu newid ar gyfer merched Cymru. 

Heb eich cefnogaeth ni fuasem yn gallu cyflawni hyn felly, diolch!

Gwelwch ein adroddiad effeithiolrwydd 2016-18, sydd yn manylu ein gweithgareddau a chyflawniadau dros y 18 mis diwethaf.