Cynnal Cynhadledd Menopos Cymru Gyfan yn Wrecsam!

Ac roeddem yn falch iawn o gael ein gwahodd i drefnu gwahoddiad i gleifion ddod i siarad yn y digwyddiad.

Laura, Becci and Carla, pictured during their speeches at the conference.Diolch i Laura, Becci, a Carla (yn y llun, uchod), gwirfoddolwyr FTWW a roddodd sgyrsiau hynod bwerus a gwybodus ar symptomau Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD) a Methiant Ofarïaidd Cynamserol (POI) (y cyfeirir ato hefyd fel ‘menopos cynnar’) yn ail Gynhadledd Menopos flynyddol Cymru Gyfan yn gynharach y mis hwn.

Roedd eu cyflwyniadau nid yn unig yn hynod o deimladwy, ond hefyd yn llawn gwybodaeth i glinigwyr a oedd yn bresennol ynglŷn â sut i ganfod problemau a chefnogi cleifion. Rydym yn gwybod y byddwch yn ymuno â ni i’w llongyfarch am rannu eu profiadau a’u harbenigedd.