Endometriosis


facebook_banner02_alt

Er lles merched a genod yng Nghymru sy’n teimlo bod angen esboniad cymharol fyr o natur endometriosis, ac opsiynau triniaeth posibl. Mae FTWW wedi creu taflenni gwybodaeth Endometriosis  y gellir eu lawrlwytho. Gall rhain gael eu defnyddio i helpu ddeall y FFEITHIAU am endo, yn ogystal a rhannu gyda aelodau o’r teulu, addysgwyr, cyflogwyr a phobl gyda diddordeb i’w helpu i werthfawrogi’r cyflwr yma a sut y mae’n gallu effeithio ar ferched a genod gyda’r cyflwr.

Mae FTWW wedi llunio adroddiad manwl i mewn i’r sefyllfa o driniaeth endometriosis yng Nghymru, gan gynnwys archwiliad ar sut mae strategaeth gyfredol yn methu cleifion, ac argymhellion ar sut y gallai pethau wella.

Gellir gweld yr adroddiad ‘Making the Case for Better Endometriosis Treatment in Wales’ yma.

 

Adnoddau Endometriosis Defnyddiol

Endopaedia

Vital Health Institute, Endometriosis Information

endometriosis.org

Endometriosis UK

Endometriosis Association of Ireland

BSGE Endometriosis Centres

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) Endometriosis Guidelines

ESHRE European Endometriosis Guidelines

Endometriosis Update – An Excellent Blog from (Welsh!) Endo Researcher Matthew Rosser