(English) Lucy Cone, Trustee

Lucy Cone

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.