The Senedd Health and Social Care Committee logo

Ymchwiliad y Senedd – Cefnogi Pobl â Chyflyrau Cronig: Aelodau FTWW yn cael dweud eu dweud

Efallai eich bod yn cofio i Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd lansio eu hymchwiliad y llynedd i gefnogi pobl â chyflyrau cronig. Dangosodd y cam ymgynghori neges gyffredinol glir ynghylch yr angen i wella gofal cyfannol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, a rhoi’r gorau i ganolbwyntio ar gyflyrau unigol ar eu pen eu hunain. Mae cam dau yr ymchwiliad yn cynnwys casglu tystiolaeth, a’r mis hwn, aeth aelodau grŵp cymorth FTWW i ddau grŵp ffocws gyda thîm ymgysylltu â dinasyddion y Senedd, lle darparwyd tystiolaeth bwerus ynghylch eu profiadau bywyd – a’r hyn maen nhw’n credu y mae…

Read More