Laura, Becci and Carla, pictured during their speeches at the conference.

Cynnal Cynhadledd Menopos Cymru Gyfan yn Wrecsam!

Ac roeddem yn falch iawn o gael ein gwahodd i drefnu gwahoddiad i gleifion ddod i siarad yn y digwyddiad. Diolch i Laura, Becci, a Carla (yn y llun, uchod), gwirfoddolwyr FTWW a roddodd sgyrsiau hynod bwerus a gwybodus ar symptomau Anhwylder Dysfforig Cyn Mislif (PMDD) a Methiant Ofarïaidd Cynamserol (POI) (y cyfeirir ato hefyd fel ‘menopos cynnar’) yn ail Gynhadledd Menopos flynyddol Cymru Gyfan yn gynharach y mis hwn. Roedd eu cyflwyniadau nid yn unig yn hynod o deimladwy, ond hefyd yn llawn gwybodaeth i glinigwyr a oedd yn bresennol ynglŷn â sut i ganfod problemau a chefnogi cleifion….

Read More

Menopause Roundtable Discussion at Westminster

FTWW’s Menopause campaign lead Lisa Nicholls, travelled to London, for a Menopause Roundtable Discussion in Westminster on Tuesday, 22nd January 2019. She joined forces with campaigners from across the UK, and represented the specific issues faced by women in Wales. Lisa reports that the meeting was a great success! “We all had an opportunity to discuss our reasons for attendance, and things we are doing in our retrospective areas. We had a good opportunity to discuss lack of services, poor / limited access to specialists. Jacqui Doyle MP Parliamentary Under-Secretary of State for Health, was a really supportive chair. She…

Read More

FTWW Launches Menopause Campaign

#NotJustHotFlushes! FTWW can’t help but get heated over the following: Women make up 52% of the population in Wales – and with more and more of us having children later in life, caring for older relatives, or working for longer as retirement ages rise, the fact that MENOPAUSE remains an unspoken mystery to so many women, their families, and employers is shocking – especially as FTWW has learned that more than 10% of women suffering severe menopause symptoms leave work as a result. For about half of women going through the menopause at any one time, about half of those…

Read More