two rebel bodies paperbacks lie next to each other on a red background.

Mae Rebel Bodies ar gael fel llyfr clawr meddal!

Mae’n bleser gennym roi gwybod i chi bod llyfr gwych Sarah Graham, Rebel Bodies: A Guide to the Gender Health Gap Revolution, bellach ar gael mewn clawr meddal! Efallai eich bod yn cofio i FTWW gael ei gynnwys fel astudiaeth achos a bellach mae’n rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion iechyd menywod croestoriadol ei ddarllen, felly cofiwch rannu’r neges!  Ar hyn o bryd, mae Sarah’n rhoi cyfle i chi ennill copi ar ei thudalen Instagram ond os oes gennych chi gopi’n barod, beth am daro golwg ar ei hawgrymiadau gorau i ddarllenwyr Rebel ar Bookshop.org?  

Read More