The cover of Dee’s book. The image is blue and red cell on a purple background, with the book title in the centre and Dee’s name below.

Lwmp Schroedinger – Dee Dickens

Mae ein Hymddiriedolwyr yn bobl hynod dalentog, a dydi Dee Dickens ddim yn eithriad! Rydym yn falch iawn nid yn unig i’w llongyfarch ar gyhoeddi ei chasgliad diweddaraf o farddoniaeth, Shroedinger’s Lump, ond hefyd yn diolch iddi am gyfrannu’r elw o werthiant y gyfrol i FTWW a’n ffrindiau yn Love Your Period. Mae casgliad Dee yn trafod eu profiadau o gael mynediad i ofal iechyd ar ôl canfod bod ganddynt ganser y fron, sefyllfa a gafodd ei gymhlethu gan bandemig Covid-19. Gwyddom y bydd nifer yn ein cymuned yn uniaethu â cherddi Dee, felly os hoffech eu darllen – a’n…

Read More