Text reading Women’s Health Wales / Iehcyd Menywod Cymru on a purple background with arrows and equals symbols running through it.

Y diweddaraf am Ddatblygu Cynllun Iechyd Menywod a Merched GIG Cymru

Yn gynharach y mis hwn fe wnaethom gadeirio Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Clymblaid Iechyd Menywod Cymru y trydydd sector, lle’r oeddem yn falch o glywed diweddariadau gan Dîm Polisi Iechyd Menywod newydd Llywodraeth Cymru. Rhoddwyd sicrwydd bod Rhwydwaith Strategol Clinigol Cenedlaethol newydd ar gyfer Iechyd Menywod yn y broses o gael ei sefydlu. Bydd y Rhwydwaith Strategol yn gyfrifol am ddatblygu a darparu Cynllun Iechyd Menywod a Merched 10 mlynedd i Gymru, gan ganolbwyntio ar wasanaethau’r GIG. Fodd bynnag, gan fod anghydraddoldebau iechyd rhyw yn ymestyn y tu hwnt i hyn – i addysg, hyfforddiant, y gweithle, a mwy –…

Read More