Y diweddaraf am Ddatblygu Cynllun Iechyd Menywod a Merched GIG Cymru

Text reading Women’s Health Wales / Iehcyd Menywod Cymru on a purple background with arrows and equals symbols running through it.

Yn gynharach y mis hwn fe wnaethom gadeirio Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Clymblaid Iechyd Menywod Cymru y trydydd sector, lle’r oeddem yn falch o glywed diweddariadau gan Dîm Polisi Iechyd Menywod newydd Llywodraeth Cymru.

Rhoddwyd sicrwydd bod Rhwydwaith Strategol Clinigol Cenedlaethol newydd ar gyfer Iechyd Menywod yn y broses o gael ei sefydlu. Bydd y Rhwydwaith Strategol yn gyfrifol am ddatblygu a darparu Cynllun Iechyd Menywod a Merched 10 mlynedd i Gymru, gan ganolbwyntio ar wasanaethau’r GIG.

Fodd bynnag, gan fod anghydraddoldebau iechyd rhyw yn ymestyn y tu hwnt i hyn – i addysg, hyfforddiant, y gweithle, a mwy – bydd angen cydweithio â Thîm Polisi Iechyd Menywod Llywodraeth Cymru er mwyn edrych ‘o safbwynt rhywedd’ ar bob maes o gynllunio a gweithredu gan y llywodraeth.

Roedd yn rhaid i ni hefyd ‘ddiolch a ffarwelio’ â chyn Gyd-gadeiryddion Clymblaid British Heart Foundation (BHF) Cymru, sy’n rhoi’r gorau i’r rôl. Bydd y BHF yn parhau i fod yn aelodau o’r Glymblaid felly edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw i sicrhau bod pob agwedd ar iechyd menywod, ar hyd bywyd, yn cael eu hystyried yng Nghynllun GIG Cymru.