• Dig Deep and Donate: EndoMarch Wales needs YOUR help to happen!

  Friends and supporters of FTWW, we are now a mere 5 weeks away from the third EndoMarch in Wales. FTWW is the official sponsor of this amazing event, a role which has quite significant costs attached to it. Currently, FTWW receives no formal funding; we are completely reliant upon the goodwill and donations of supporters. We are asking you to help us meet those costs, even if all you can afford is £1. Why should you do this? What’s in it for you? Well, the fact is that EndoMarch, as a global movement, is aiming to raise awareness of the awful condition with which so many of our members and supporters suffer, ENDOMETRIOSIS.

  In Wales, as with many other countries across the globe, we want to see the stigma which prevents girls / women speaking out about their symptoms GONE; we want to see the myths and misinformation which lead to a diagnostic delay of around 7-10 years REDUCED; we want the isolation and despair felt by so many sufferers to END; we therefore have to make this 2018 march the biggest yet – and that means us paying for promotional materials, bi-lingual information leaflets, and everything associated with turning the city of Cardiff YELLOW.

  Please, please, please help us to do this by donating via our EndoMarch Wales 2018 Appeal Page on LocalGiving.

  THANK YOU so much!

  Gofynnwn i chi Gyfrannu Gymaint a Fedrwch i Wneud EndoMarch Cymru yn Llwyddianus!

  Mae’r drydydd orymdaith EndoMarch Cymru rhyw bump wythnos i ffwrdd. Fel y gwyddoch, FTWW yw’r prif noddwr ar gyfer y digwyddiad anhygoel yma. Mae costau sylweddol i gynnal yr orymdaith. Gofynnir yn garedig i chi ein helpu tuag at y costau yma, hyd yn oed os oll rydych yn gallu fforddio yw £1. Pam dylai wneud hyn? Be sydd ynddo i mi? Wel, mae’r EndoMarch yn fudiad byd-eang, gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o’r cyflwr echrydus mae nifer iawn o’n haelodau yn dioddef, ENDOMETRIOSIS.

  Yng Nghymru, rydym eisiau gweld diwedd i’r gwarthnod sydd yn rhwystro genethod a merched siarad am eu symptomau; rydym eisiau gweld diwedd o’r chwedlau a’r cam wybodaeth sydd yn gallu rhwystro diagnosis o’r cyflwr sydd yn gallu cymryd rhwng 7-10 blwyddyn; rydym eisiau diwedd i’r unigedd ar anobaith mae nifer o dioddefwyr yn deimlo. Felly rydym angen gwneud orymdaith 2018 y fwyaf eto – mae hyn yn golygu talu am adnoddau hyrwyddol, taflenni gwybodaeth, a phopeth arall sydd yn gysylltiol o droi dinas Caerdydd yn FELYN. Gofynnwn yn garedig iawn i chi gyfrannu drwy ein tudalen apêl EndoMarch Wales 2018 ar LocalGiving.

  DIOLCH Yn FAWR!

Comments are closed.