FTWW North Wales Members Walk Pier to Pier!

Aelodau Gogledd Cymru FTWW yn Cerdded Pier i Bier!

 

On Saturday 22nd July @ 5:30pm some of our North Wales FTWW members did a Pier to Pier walk. They walked from Colwyn Bay Pier to Llandudno Pier to help raise awareness and funds for FTWW. Donations of course, are still welcome – please follow this link.

We made it #Pier2Pier! A really enjoyable walk from Colwyn Bay pier to Llandudno pier, 5.7 miles in 1 hour 45 minutes – a pretty good pace!

Most of it was conducted in glorious sunshine, with just a short spell of rain. We ate ice-creams, had a good chin-wag and were interviewed by the organisers, North Wales Dragons, afterwards – so a great opportunity to raise awareness AND do some exercise!

Thank you to all of those who donated – it’s hugely appreciated!

Dydd Sadwrn 22ain Gorffennaf @ 5.30 o’r gloch cymerodd rhai o aelodau Gogledd Cymru FTWW rhan mewn taith gerdded o bier Bae Colwyn i bier Llandudno i godi ymwybyddiaeth a chodi arian i FTWW. Os hoffech chi  gyfranu dilynwch y linc yma.

Wedi cyflawni’r her #Pier2Pier! Taith gerdded hyfryd o Bae Colwyn i Landudno, cyfanswm o 5.7 milltir mewn 1 awr 45 munud. Amser da! Yn dilyn cyfnod byr o law cafwyd haul bendigedig i weddill y daith gerdded.

Cawsom hwyl yn siarad a mwynhau hufen ia. Ar ôl gorffen, cafwyd gyfweliad gan North Wales Dragons. Roedd yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth a cadw’n heini!

Diolch i bawb wnaeth gyfranu’n ariannol at yr achos. Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad.