FTWW’s Annual Report – Our Christmas Gift To You!

We’ve had another fantastic year delivering change for women in Wales. 

We couldn’t have done it without you, so huge thanks!

We (the FTWW Board and volunteers) would like to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. 
 
Please see our Impact Report 2016-2018 , which covers what we’ve been up to and achieved over the past 18 months or so.

Best wishes,  

The FTWW Team

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rydym wedi cael blwyddyn anhygoel arall yn darparu newid ar gyfer merched Cymru.

Heb eich cefnogaeth ni fuasem yn gallu cyflawni hyn felly, diolch.

Mae bwrdd y FTWW ac ein gwirfoddolwyr yn eich dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda.

Gwelwch ein adroddiad effeithiolrwydd 2016-18, sydd yn manylu ein gweithgareddau a chyflawniadau dros y 18 mis diwethaf.

Cofion gorau,

FTWW: Triniaeth Deg i Fenywod Cymru