Her Yr Wyddfa 2017 Snowdon Challenge

Snowdon Challenge

Between 1st – 7th September, two of our biggest supporters, Heidi and Iona, will embark on the challenge of walking up Snowdon every day to raise funds for FTWW, Fair Treatment for the Women of Wales.

The pair will be walking a different path each day and would welcome company – so, if anyone would like to join them on all / part of their challenge, the order of paths to be undertaken is as follows: –

Day 1: Llanberis path – meet at the Llanberis railway station @ 8:00am, Grid Ref OS OL17 583598

Day 2: Pyg track – meet at the public car park at Pen y Pass @ 8:00am, Grid Ref OS OL17 648557

Day 3: Miners Track – meet at the public car park at Pen y Pass @ 8:00am, Grid Ref OS OL17 648557 

* Due to gale force winds, heavy rain and poor visibility forecast, we unfortunately had to make the decision to cancel Sunday’s hike. We hope you understand, safety is paramount!

Day 4: Watkin Path – meet at the public car park at Nant Gwynant @ 8:00am, Grid Ref OS OL17 629506

Day 5: Rhyd-Ddu Path – meet at the public car park in Rhyd – Ddu @ 12:00pm, Grid Ref OS OL17 571526

* Once again due to the heavy rain and poor visibility on Snowdon, we’ve had to cancel today’s hike. Hoping for better weather for the last two days!

Day 6: Snowdon Ranger Path – meet at the car park by Llyn Cwellyn reservoir @ 8:00am, Grid Ref OS OL17 563552

Day 7: Llanberis Path – meet at the Llanberis railway station @ 8:00am, Grid Ref OS OL17 583598

The pair ask, ‘If you plan on joining us please ensure to bring appropriate clothing, footwear, food and drink for the day’s hiking.

‘It’s also really important to be at the relevant meeting points by 8am, ready to start.

‘It would be fantastic if people could join us and raise awareness for FTWW, the only Wales-based women’s health equality organisation. All are welcome – in fact, the more the merrier, whether it’s for the entire route or just a small section.’

If you’re unable to make it but would still like to offer your support for FTWW’s work and for Iona and Heidi’s Snowdon Challenge, please donate here. Every penny will be used wisely, helping to create and provide educational resources, advice, and advocacy for girls and women across the country.

Follow the challenge Facebook page, FTWW Twitter and Instagram accounts for more updates and pictures!

Her Yr Wyddfa

Rhwng 1af – 7fed o Fedi, bydd dau o’n cefnogwyr mwyaf, Heidi a Iona, yn cychwyn ar yr her o gerdded i fyny’r Wyddfa bob dydd i godi arian ar gyfer FTWW, Fair Treatment for the Women of Wales.

Bydd y ddwy yn cerdded llwybr gwahanol bob dydd ac mae croeso i chi ymuno a nhw. Os hoffech ymuno a nhw ar y daith i gyd neu rhan o’r daith, dyma’r drefn bydd y ddwy yn gymryd:

Diwrnod 1: Llwybr Llanberis – cyfarfod wrth orsaf drên @ 8.00 o’r gloch, Cyf Grid OS OL17 583598

Diwrnod 2: Llwybr PYG – cyfarfod ym maes parcio Pen y Pass @ 8.00 o’r gloch, Cyf Grid OS OL17 648557

Diwrnod 3: Llwybr y Miners – cyfarfod ym maes parcio Pen y Pass @ 8.00 o’r gloch, Cyf Grid OS OL17 648557

* Penderfynwyd canslo’r daith gerdded dydd Sul oherwydd tywydd drwg ar yr Wyddfa. Gobeithio eich bod yn deall ein penderfyniad i roi diogelwch ein cerddwyr yn bennaf.

Diwrnod 4: Llwybr Watkin – cyfarfod ym maes parcio Nant Gwynant @ 8.00 o’r gloch, Cyf Grid OS OL17 629506

Diwrnod 5: Llwybr Rhyd Ddu – cyfarfod yn y maes parcio yn Rhyd Ddu @ 12.00 o’r gloch, Cyf Grid OS OL17 571526

* Unwaith eto oherwydd y glaw trwm a’r gwelededd gwael ar yr Wyddfa, rydym wedi penderfyny canslo’r daith heddiw. Gobeithio am dywydd gwell am y ddau ddiwrnod olaf!

Diwrnod 6: Llwybr Snowdon Ranger – cyfarfod ym maes parcio wrth Lŷn Cwellyn @ 8.00 o’r gloch, Cyf Grid OS OL17 563552

Diwrnod 7: Llwybr Llanberis – cyfarfod wrth orsaf drên @ 8.00 o’r gloch, Cyf Grid OS OL17 583598

Os ydych yn bwriadu ymuno a nhw, bydd angen dillad ag esgidiau priodol arnoch, bwyd a diod ar gyfer diwrnod o gerdded.

Mae hefyd yn bwysig iawn bod yn y pwyntiau cyfarfod perthnasol erbyn 8 o’r gloch, yn barod i gychwyn yn brydlon.

Buasai’n wych cael eich cwmni i godi ymwybyddiaeth o FTWW, yr unig sefydliad cydraddoldeb iechyd merched sy’n seiliedig yng Nghymru. Mae croeso i chi ymuno a ni ar ein taith, boed ar gyfer y diwrnod i gyd neu ran ohono.

Os na allwch ymuno a ni ond dal eisiau cefnogi Heidi a Iona ar gwaith mae FTWW yn ei wneud, fedrwch gyfrannu yma. Mae’r rhoddion a dderbyniwyd yn cael ei ddefnyddio i greu adnoddau addysgol, rhoi cyngor ag eirioli ar gyfer genethod a merched ar draws Gymru.

Dilynwch tudalen Facebook Her yr Wyddfa, cyfrif Twitter Ag Instagram FTWW am y newyddion diweddaraf!